Voel je anders - Voel je vrij

Baby’s die groter groeien

Soms lijkt het of een baby “dingen expres doet” maar de ontwikkeling van de hersenen laat niet toe dat ze plannen kunnen maken of opzettelijk gedrag kunnen vertonen. Een baby is gevoelsmatig volledig met “zijn omgeving” (zijn “moeder”) verbonden. Is die gestrest, dan de baby ook… als de baby kalmeert, komt dat doordat “de moeder” rustig wordt.

Lief, dat is wat een mens is. Een kindje is een “geschenk” en hopelijk willen we het leren kennen.

Soms lijkt het of een baby “dingen expres doet” maar de ontwikkeling van de hersenen laat niet toe dat ze plannen kunnen maken of opzettelijk gedrag kunnen vertonen. Een baby is gevoelsmatig volledig met “zijn omgeving” (zijn “moeder”) verbonden. Is die gestrest, dan de baby ook… als de baby kalmeert, komt dat doordat “de moeder” rustig wordt.
Liefde bevordert het basisgemoed van het kindje. Hoe de ouders zich naar het kind gedragen zo zal het kind hoogstwaarschijnlijk uiteindelijk over zichzelf denken; dat is wat het kind leert… Zijn de ouders streng tegen hun kind, dan zal de volwassen persoon waarschijnlijk streng zijn naar zichzelf.
 

Een groot deel van de communicatie vindt plaats met behulp van energie en lichaamstaal. Eigenlijk een klein deel wordt met taal gecommuniceerd. Kinderen zijn gevoelig waardoor kinderen heel erg in tweespalt kunnen komen door “leugens”. Het kind “voelt” wat er is en “hoort” iets heel anders. Gaat een kind aan zichzelf twijfelen? en hoe leert een kind zich handhaven in situaties? Het zijn vraagstukken waar een veilig opgevoed kind zich NIET mee hoeft te meten. De opvoeder kan veel intelligentie bevorderen door eerlijk en helder te zijn. Ook emoties leren door emoties van uw kind te benoemen en serieus te nemen hoort daar bij. (Niet slechts vanuit uw eigen emotie reageren 😉.)

Elk kind en elke ouder leert binnen het vermogen van de persoonlijke mogelijkheden, iedereen is uniek.

Weetjes: De hersenen van kinderen tot ongeveer het 27e jaar zijn in ontwikkeling… de emoties van de verzorger (veelal de moeder) ZIJN de emoties van het kind tot ongeveer 3 jaar. Niet-liefde is vaak de aanleiding tot een ontevreden baby, een baby is LIEFDE en groeit daar van 😊 Een klein kind denkt niet (in goed of kwaad), de kleine is gebaat bij oprechte liefde.
 
Kinderen worden “normaal” geacht te luisteren naar de ouders. Daar is IETS mis mee. 
 
Vanaf het derde jaar ongeveer zijn de hersenen zo ontwikkeld dat “de kleine” doorkrijgt een eigen wil te krijgen en gaat daarin “op verkenning”. Klakkeloos verbieden belemmert een gezonde ontwikkeling van de wil. Wij zijn vaak opgevoed met “LUISTEREN naar de ouders” als éénrichtingsverkeer. Luisteren als tweerichtingsverkeer zou beter zijn: “Slechts door voorbeeld en goed gedrag, leert een kind wat wel- en niet mag”.
 

Aan gedrag ligt een behoefte ten grondslag en als je die “weet”… 

 
Vraag b.v. “ik zie dat je boos bent, wat is er aan de hand? Je mag boos zijn, emoties mogen er zijn. (We gebruiken de kracht er van graag op een positieve manier…)
Het leren van emoties lijkt moeilijk. Onze cultuur is geneigd uit te dragen “stel je niet aan”. Deze zin kan gemakkelijk uitgelegd worden door het kind “je doet er niet toe, jouw gevoel klopt niet”. Als er een gelegenheid voordoet met emoties, probeer die met uw kind te voelen. Emoties zijn een manier om innerlijke persoonlijke aandacht te trekken. Deze aandacht is bedoeld om in bewustzijn te groeien. We zijn daarin allemaal uniek!
 

Noot: de achtergrondinformatie is afkomstig uit leesboeken en theorieboeken zoals Psychologie een inleiding van Zimbardo, Johnson en McCann, “Het begaafde kind” van Alice Miller, “de herontdekking van het ware zelf” van Ingeborg Bosch en theorie van Zijnsorientatie van Chris Kersten.