Voel je anders - Voel je vrij

Emoties en gedachten

Emoties, gedachten en ontwikkeling tijdens meditatie: ze komen allemaal aan bod. Je voelt iets, je vindt er iets van en je handelt ernaar. Hoe kun je hier op een positieve manier mee omgaan?

Je kunt ervan uitgaan dat als je geest druk is met gedachten er eigenlijk op een dieper niveau sprake is van een emotie. Hoe heftiger de gedachten, hoe heftiger de emotie die erachter schuil gaat en als de oorzaak gezien moet worden van de gedachten. Denken kun je zien als een vorm van handelen of als een voorloper op handelen. Emotie is de aanzetter tot handelen en wel, in tegenstelling tot motivatie, die ons ook tot handelen brengt, op een min of meer dwingende manier. Zijn er veel gedachten dan worden die als het ware dwingend geproduceerd door een emotie en dat is goed om te weten. Zijn er veel gedachten, probeer dan de emotie te achterhalen die erachter schuil gaat. Stel bijvoorbeeld dat je geest van alles bedenkt wat je kan overkomen en daarvoor oplossingen gaat proberen te bedenken, stel dan bijvoorbeeld vast dat je angstig bent en probeer die angst te voelen door de bijbehorende lichaamssensaties te voelen. Het helpt om in jezelf zo rustig mogelijk te zeggen: “Ik ben nu heel erg bang.” Eventueel zeg je er heel rustig bij waarvoor je bang bent. Niet meer en niet minder.

Boosheid

Zoals we allemaal weten is boosheid ook een goede reden voor de geest om flink te gaan denken. Allerlei revanche– of verlatingsscenario’s gaan door ons heen. Doe dan hetzelfde als bij angst, stel vast dat je heel erg boos bent en voel de manier waarop het lichaam je vertelt dat je boos bent. Probeer gedachten los te laten en keer steeds terug naar je focus.

Motivatie

Emoties hebben een enorme trekkracht of kunnen dat hebben. Ze ontwikkelen een hele ideologie rond zich heen en willen heel graag gelijk hebben. Je niet laten bepalen door emoties, is een belangrijke doelstelling van meditatie. Het vraagt heel veel motivatie om je niet door je emoties te laten bepalen, maar het geeft je uiteindelijk ook heel veel vrijheid. Wat helpt en nodig is, is je motivatie voor meditatie helder te formuleren voor jezelf. Hopelijk kan dit artikel je daarbij helpen. Het begint natuurlijk met de bereidheid jezelf de vraag te stellen of zo’n gewoonte om dagelijks te mediteren, goed voor je zou zijn. Als het antwoord “ja” is, helpt het enorm om het ‘waarom’ daarvan, je motivatie helder vast te stellen. Dat helpt om het vol te houden. Onderzoek ook je mogelijkheden om tevens in een groep te mediteren, mogelijkheden er over te lezen, de mogelijkheid begeleid te worden door een leraar maakt de kans dat we het vol kunnen houden aanzienlijk groter.

Transparantie voor het Zijn

Meditatie betekent ook dat je intiemer wordt met jezelf. Al doende leer je ook de meer geheime en verboden uithoeken van jezelf kennen en om daarmee op je gemak zijn. De mate van intimiteit die je met jezelf kunt hebben is maatgevend voor de mate van intimiteit die je met een ander kunt hebben. Hoe dichter je bij je wezen bent, hoe wezenlijker de ontmoeting met de ander kan zijn.

Het grote doel

Het grote doel van het werk is dat we transparanter worden voor het Zijn. Meditatie draagt er sterk toe bij dat onze zijnskwaliteiten als vanzelf meer zichtbaar worden en beschikbaar komen voor onze omgeving. Wie de dag begint met meditatie gaat anders de dag in. Meer ontspannen en dichter bij zichzelf. Juist de dagelijkse beoefening van meditatie opent geleidelijk ons hart. Het bevordert onze wijsheid en versterkt onze levendigheid en passie. Waarom? Dat is omdat het onze wezenskwaliteiten zijn. Hoe dichter we bij onszelf komen en onszelf durven zijn, hoe meer deze kwaliteiten beschikbaar komen voor onszelf en voor de wereld.

De gewoonte

Zoals met alles, helpt je op een gegeven moment de macht van de gewoonte. De grote uitdaging is om die meditatiegewoonte op gang te brengen. Daarbij helpt het om dagelijks op vaste tijden en gedurende een vaste periode te mediteren. Laat de duur van de meditatie bepalen door wat redelijk haalbaar is. Begin met een relatief korte duur en breidt die al doende uit. Consequent dagelijks mediteren is door de gewoontevorming al snel gemakkelijker dan zo af en toe te mediteren.

Inspiratie

Wat ook helpt en inspirerend is om op gezette tijden samen met anderen te mediteren. Voor de meeste mensen is de support van een groep nodig om de individuele meditatie thuis vol te houden. Je kunt zelf een meditatiegroepje beginnen. Je kunt ook lid worden van een bestaande meditatiegroep. Er worden enorm veel cursussen gegeven en er is natuurlijk ook heel veel over te lezen. Retraite Buitengewoon behulpzaam is, als je zo af en toe, bijvoorbeeld eens per jaar of half jaar aan een meerdaagse meditatieretraite kunt deelnemen. In een retraite kan het je gebeuren dat je even zonder gedachten bent als resultaat van het steeds weer bewust loslaten van gedachten. Je bent dan uit het verhaal gevallen. Gedachten en emoties hebben dan hun greep op je verloren. Het is dan niet meer nodig om je bij je focus te houden. Je bent dan aangekomen in wat wel genoemd wordt de fase van de non-meditatie. Kenmerk van die fase is dat er een diepe rust en ontspanning over je komt en je in een soort tijdloosheid terecht komt. Belangrijk is deze fase als een geschenk te ervaren en bereid te zijn deze ervaring weer los te laten. De grootste valkuil is om dit doelbewust te gaan proberen te bewerkstelligen. Dat is juist wat averechts werkt. Bij meditatie gaat het om het beoefenen van een open houding of wat je kunt noemen ‘heilige onverschilligheid’. Je geeft het leven toestemming dat er mag gebeuren wat het leven wil. Jij bent bereid je open te stellen voor alles wat het leven biedt: leuk of niet zo leuk.